Από την ομιλία του πρωθυπουργού, στις 8 Μαϊου 2015, στη Βουλή των Ελλήνων με κύριο θέμα τις σχέσεις διαπλοκής μεταξύ Πολιτικής Εξουσίας και ΜΜΕ πληροφορηθήκαμε − μέσω των δημοφιλών δικτύων ενημέρωσης − μόνο όσα, από τα λεχθέντα, ήταν... ακίνδυνο να πληροφορηθούμε. Πληροφορηθήκαμε κυρίως ό,τι ... δεν αφορούσε τα Μέσα Μεταποιήσεως της Ενημέρωσης.

Αξίζει να προσέξουμε, μάλιστα, ότι ο ίδιος ακριβώς απο-πληροφοριτικός χειρισμός ακολουθείται... αρμοδίως σ ε  κ ά θ ε  μ ί α, ανεξαίρετα, από τις νύξεις, εκ μέρους πολιτικών προσώπων, που ασκούν σοβαρή κριτική στα ΜΜΕ.

  Χάνουμε έτσι επισημάνσεις που εξόχως μάς αφορούν, όπως η ακόλουθη:

«Είχα κάνει μνεία προεκλογικά για το λεγόμενο "τρίγωνο της αμαρτίας" σ' αυτό τον τόπο. Ως μία κορυφή είχε ένα Πολιτικό Σύστημα σάπιο, στην άλλη κορυφή είχε τα Μέσα Ενημέρωσης και στην τρίτη τις Τράπεζες. Οι τράπεζες, σε μία περίοδο όπου σταμάτησαν να δανειοδοτούν τους απλούς, υγιείς επιχειρηματίες, συνέχισαν να δανειοδοτούν επιχειρήσεις στα μέσα ενημέρωσης που  δ ε ν  π λ η ρ ο ύ σ α ν  τ α  κ ρ ι τ ή ρ ι α  δανειοδότησης. Τα μέσα ενημέρωσης στήριζαν τις κυβερνήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους έδιναν τη δυνατότητα στις διοικήσεις των τραπεζών να ασκούν αυτόν τον πλημμελή έλεγχο στα δάνεια των ραδιοτηλεοπτικών εταιρειών. Έ τ σ ι  κλείνει ο κύκλος!»

 Για τούτα και αποκτά νομίζω καίρια αξία να έχουμε παρακολουθήσει, ιδίοις όμμασι, ένα παράδειγμα έστω (όπως το προκείμενο βίντεο) από τις ειδήσεις, εκείνες, εκ των οποίων "ιθυνόντως" αποκλειόμαστε.

 

Add comment

People in this conversation

  • Παύλος Κλιματσάκης

    Αγαπητέ Γιώργο, σε συγχαίρω για την οξυδέρκειά σου. Ελπίζω να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε, ως λαός, το ζήτημα και το ζητούμενο. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι ακόμα και ο πρωθυπουργός, ο οποίος εν προκειμένω καταδικάζε ιτο διαβολικό αυτό τρίγωνο, δεν αναλαμβάνει ουσιαστική δράση εναντίου του.

    Comment last edited on about 3 years ago by Π. Κλιματσάκης
    0 Like Short URL:

Σήμερα στο Αντίφωνο

SFbBox by psdtohtmlcenter.com