Εκπαίδευση

Ὁ ὑπουργός Παιδείας, ὁ κ. Ν. Φίλης, χαρακτήρισε ἄχρηστη τή διδασκαλία τῶν (ὑποτυπωδῶν) ἀρχαίων ἑλληνικῶν στό Γυμνάσιο. Στό παρόν σημείωμα δέν προτίθεμαι νά ἀναπτύξω διά μακρῶν τήν ἀξία καί τή χρησιμότητα τῆς ἐκμάθησης τῶν παλαιότερων μορφῶν τῆς ἑνιαίας διαχρονικῶς γλώσσας μας. Αὐτό τό ἔχω ἤδη κάνει σέ δύο βιβλία μου γιά τήν Λειτουργική καί Ἐκκλησιαστική γλῶσσα. Ἐδῶ θά ἀρκεσθῶ σέ δύο γνῶμες πού ἐξέφεραν οἱ τιμηθέντες μέ Νόμπελ ποιητές μας Ὀδυσσέας Ἐλύτης καί Γιῶργος Σεφέρης. Λέγει λοιπόν ἐπί τοῦ προκειμένου ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης:«Ἐπειδή ἐγώ δέν ξέρω νά ὑπάρχει παρά μία γλώσσα ἡ ἑλληνική, ὅπως ἐξελίχθηκε ἀπό τήν ἀρχαία, πού ἔπρεπε νά εἶναι τό μεγάλο καμάρι μας καί τό μεγάλο μας στήριγμα.

 Στίς μέρες μας ἔχει ξεσπάσει διαμάχη στήν Γαλλία μέ ἀφορμή τήν πρόθεση τῆς Γαλλίδας ὑπουργοῦ Παιδείας Ναζά Βαλό-Μπελκασέμ νά καταργἠσει τίς κλασσικές γλῶσσες, δηλαδή τά ἀρχαῖα ἑλληνικά καί τά λατινικά, ἀπό τήν μέση ἐκπαίδευση τῆς Γαλλίας. Τό βασικότερο ἐπιχείρημα τῆς Γαλλίδας ὑπουργοῦ εἶναι ὅτι ἡ ἐκμάθηση τῶν κλασσικῶν γλωσσῶν προάγει τόν ἐλιτισμό.

Σήμερα στο Αντίφωνο

Mοιραστείτε αυτό το άρθρο

SFbBox by psdtohtmlcenter.com