Στον Ευάγγελο Μεϊμαράκη αναγνωρίζουμε, νομίζω όλοι, ένα "προφίλ" ασυγκρίτως πιο διαλεκτικό και ανθρώπινο εν συγκρίσει, ας πούμε, με το αγριάνθρωπο ύφος του μετεκλογικού Αντώνη Σαμαρά − αλλά και του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Υπερτιμά τα επιχειρήματά του, όμως, οπότε ζημιώνει τελικά κι ο ίδιος την παράταξή του, όταν αποφασίζει να ιδεολογικοποιήσει την αντιπαράθεση με την Αριστερά: «Η αξεπέραστη διαφορά μας είναι ο κρατισμός», τής λέει, «εμείς θέλουμε ένα κράτος μικρό, ενώ εσείς μεγάλο.»

Από την ομιλία του πρωθυπουργού, στις 8 Μαϊου 2015, στη Βουλή των Ελλήνων με κύριο θέμα τις σχέσεις διαπλοκής μεταξύ Πολιτικής Εξουσίας και ΜΜΕ πληροφορηθήκαμε − μέσω των δημοφιλών δικτύων ενημέρωσης − μόνο όσα, από τα λεχθέντα, ήταν... ακίνδυνο να πληροφορηθούμε. Πληροφορηθήκαμε κυρίως ό,τι ... δεν αφορούσε τα Μέσα Μεταποιήσεως της Ενημέρωσης.

Αξίζει να προσέξουμε, μάλιστα, ότι ο ίδιος ακριβώς απο-πληροφοριτικός χειρισμός ακολουθείται... αρμοδίως σ ε  κ ά θ ε  μ ί α, ανεξαίρετα, από τις νύξεις, εκ μέρους πολιτικών προσώπων, που ασκούν σοβαρή κριτική στα ΜΜΕ.

Σήμερα στο Αντίφωνο

SFbBox by psdtohtmlcenter.com