επίκαιρα σχόλια

Ἡ ἐμφάνιση στὴν Ἱστορία τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Χαλιφάτου» ἰσοδυναμεῖ, αὐταποδείκτως, μὲ μιὰ τερατογονία. Τὸ οὐσιῶδες ἐρώτημα ὅμως εἶναι ἐὰν ἐπρόκειτο γιὰ ἐμφάνιση καταμεσῆς του κενοῦ ἤ, ἀντίθετα, ἂν ὑπῆρξαν συγκεκριμένες συνθῆκες ποὺ τὴν προξένησαν.

Πρόκειται γιὰ ἐρώτημα ἀδιερεύνητο, ὡς γνωστόν. (Τουλάχιστον σὲ ἐπίπεδο εἰδησεογραφικό − μόνο ποὺ ἡ δημοσιογραφικὴ φιλολογία, στὶς μέρες μας, εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐπικαθορίζει ὁποιαδήποτε ἄλλη.) Καὶ ἀκριβῶς ἡ ἀπουσία τῆς ἔρευνας τούτης μᾶς κατατοπίζει, ἐξ ἀρχῆς, ὅτι ἡ σχετικὴ ἀφήγηση ἔχει πλήρη ἐπίγνωση μιᾶς ὅλως ἀμφισβητήσιμης συγκροτήσεως.

Στον Ευάγγελο Μεϊμαράκη αναγνωρίζουμε, νομίζω όλοι, ένα "προφίλ" ασυγκρίτως πιο διαλεκτικό και ανθρώπινο εν συγκρίσει, ας πούμε, με το αγριάνθρωπο ύφος του μετεκλογικού Αντώνη Σαμαρά − αλλά και του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Υπερτιμά τα επιχειρήματά του, όμως, οπότε ζημιώνει τελικά κι ο ίδιος την παράταξή του, όταν αποφασίζει να ιδεολογικοποιήσει την αντιπαράθεση με την Αριστερά: «Η αξεπέραστη διαφορά μας είναι ο κρατισμός», τής λέει, «εμείς θέλουμε ένα κράτος μικρό, ενώ εσείς μεγάλο.»

Από την ομιλία του πρωθυπουργού, στις 8 Μαϊου 2015, στη Βουλή των Ελλήνων με κύριο θέμα τις σχέσεις διαπλοκής μεταξύ Πολιτικής Εξουσίας και ΜΜΕ πληροφορηθήκαμε − μέσω των δημοφιλών δικτύων ενημέρωσης − μόνο όσα, από τα λεχθέντα, ήταν... ακίνδυνο να πληροφορηθούμε. Πληροφορηθήκαμε κυρίως ό,τι ... δεν αφορούσε τα Μέσα Μεταποιήσεως της Ενημέρωσης.

Αξίζει να προσέξουμε, μάλιστα, ότι ο ίδιος ακριβώς απο-πληροφοριτικός χειρισμός ακολουθείται... αρμοδίως σ ε  κ ά θ ε  μ ί α, ανεξαίρετα, από τις νύξεις, εκ μέρους πολιτικών προσώπων, που ασκούν σοβαρή κριτική στα ΜΜΕ.

Σήμερα στο Αντίφωνο

Mοιραστείτε αυτό το άρθρο

SFbBox by psdtohtmlcenter.com