Ἀνησυχοῦμε γιά τήν οἰκονομική κρίση ἀλλά ποτέ δέν ἀνησυχήσαμε πραγματικά γιά τό γεγονός ὅτι ζοῦμε μέσα «σέ ἕναν κόσμο πτωχευμένης πραγματικότητας»(Ζήσιμος Λορεντζάτος) καί ἀλήθειας .

              Ἀνάβουν σβήνουν  στῆς ψυχῆς τό κατάστρωμα

                 ἡμέρες φορτωμένες πελάγη ἀπό ἀπουσίες

                    ὁ χρόνος μας γέρασε δίχως συνείδηση

SFbBox by psdtohtmlcenter.com