Ὄχι δέν εἶσαι ποιήτρια. Οὔτε συγγραφέας. Δέν ξέρω τί εἶσαι, μά θά τό βρῶ καί θά στό πῶ,
ἔλεγε ὁ πνευματικός μου πατέρας.
Ἕνα πρωινό χτύπησε τό τηλέφωνο. Ἦταν γεμάτος χαρά. Τόν ἄκουσα νά λέγει:
-Γιά ἄλλο λόγο ἔψαχνα στό λεξικό καί νά βρῆκα τί εἶσαι. Εὐειδής Λογογράφος!
Τό στοχάστηκα λοιπόν καί τό ἔκανα -ποιητική ἀδεία- μία λέξη: Λογογράφως.
Σᾶς καληχρονίζω, λοιπόν, καί σᾶς φιλεύω καλοσύνες,
ἀντιδωρήματα ἀπό τή συγκατάβαση τοῦ φωτός καί τῆς σιωπῆς στήν ἀσκητική βραχονησίδα τῆς διακονίας μου.

Καλοσύνες καθολικότητος

 

Μέ λογισμό καί μ’ ὄνειρο καί δίψα χάριτος.

................

Ὀρθά μέτρα τόν χρόνο ὄχι μέ ἔτη ἀλλά μέ ζέσεις καρδιᾶς.

................

Γίνε πρόσωπο: χρόνος πού σώζεται.

................

Χρόνος δέν εἶναι ἡ διαδοχή τῶν στιγμῶν

ἀλλά ἡ μετοχή τῶν στιγμῶν στήν αἰωνιότητα.

................

Κράτησε τήν καρδιά σου δροσερή

νά’ χει ὁ ἥλιος μύθο γιά τή δίψα του.

ΕΝΥΔΑΤΩΝΕΙΣ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

................

Μέσα στό τίποτα γεφύρια ἀπό ἀναπνοές Θεοῦ.

Ἡ ἀνάσα δέν εἶναι πιά ἀναπνοή , εἶναι μεθεκτικότητα.

................

Ἐάν θές πραγματικά νά δεῖς

μήν χρησιμοποιεῖς τά μάτια σου

ἀλλά τήν αἴσθηση τοῦ Θεοῦ.

................

Ἡ ἡσυχία τῆς καρδιᾶς

ἀνάβει στά μάτια ὄχι ὅραση

ἀλλά αἴσθηση Θεοῦ καί βλέπεις.

................

Κάθε φυγή ἀπό τή σιγή τῆς αἴσθησης τοῦ Θεοῦ εἶναι ἔπαρση.

................

Ἀναπνοή τῶν κτισμάτων

εἶναι ἡ αὔρα τοῦ μυστηρίου τους.

................

Καί τό πιό ταπεινό χορτάρι

καί ἡ πιό ψηλή κορυφή

μία κλήση σοῦ ἐμπιστεύονται:

Ὅταν ἀνάβεις τό κερί καί ξεκλειδώνεις τόν Κῆπο

τοῦ χρόνου τό χῶμα ἔδαφος γίνεται Θεοῦ.

................

Αὐτό πού ἔλειψε εἶναι ἡ ἀγωγή γιά τό μυστήριο.

κούφωσε ἡ ζωή δίχως ἀγωγή γιά τό μυστήριο

κουρέλια ντύθηκε ὁ ἥλιος και ὁ οὐρανός κρύωσε.

................

Μόνο στή σιωπή βρίσκει δρόμους ἡ ὕπαρξη.

................

Σείστρα σιωπῆς ἀνάβουνε τήν κλήση.

................

Τό φῶς εἶναι ἡ πατρίδα πού δέν πρέπει νά ἁλωθεῖ.

Ἀλλά τό φῶς ἔχει τόν τρόπο του:

Τήν ἐλευθερία πού περνᾶ ἀπό τή στέρηση.

................

Τί εἶναι τό ἀφομοιωμένο φῶς ἄν ὄχι νεότητα πού δέν τήν φθείρει χρόνος;

................

Ἑνότητα εἶναι ἡ συνείδηση τῆς ἀλήθειας.

................

Ἡ πραγματική κίνηση τῆς ἐλευθερίας εἶναι σύνδεσμος καθολικότητας.

ΠΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΘΑ ΠΕΙ ΠΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΑ

................

Δίχως καθολικότητα οὔτε ἡ στιγμή ἀντέχεται οὔτε ἡ αἰωνιότητα.

................

Τό καθολικό ἐδρεύει στήν ἀθωότητα τῆς ὕπαρξης.

................

Ἐργάσου ἀλήθεια.

Ὅτι ἔχει ἀλήθεια τό φυλάττει ἡ μνήμη τοῦ σύμπαντος.

................

Ἀληθείας λόγοι: Περιουσιακά στοιχεῖα ἐλευθερίας.

................

Νά συλλέγεις τή γύρη τῶν ἠμερῶν

Γιά τό μέλι τῶν ἀθάνατων οὐσιῶν.

................

Ὁ χρόνος εὐλογεῖ τήν παρουσία

ὡς καινοῦ μυστηρίου θύρα.

................

Βάθη μοῦ δίνεις προσευχῆς

ν’ ἀλιεύω λόγους ἀληθείας.

................

Σμιλεύουμε καλοσύνες.

Ἀνταμώματα ἀγάπης καί ἀθανασίας.

................

Ἔρωτας δέν εἶναι τά μάτια σου ἀλλά τά δικά Του.

................

Γίνεσαι ἀπόλυτος ὅταν κερδίσεις μιά ἀλήθεια

Καί φρονημεύεις ὅταν σέ κερδίσει ἡ ἀλήθεια.

................

Ἄν τό μυστήριο δέν ἔχει γίνει σῶμα σου

ἀρετή δέν ἔχεις.

................

Δέν ἔχει σημασία αὐτό πού προσλαμβάνεις μέ τήν αἴσθηση

ἀλλά αὐτό πού προσοικειώνεσαι μέ τή χάρη.

................

Τήν οὐσία κρατᾶ ἡ ἀναπνοή πού μετέχει.

................

Γίνε ἔλεος: εἰκόνα καί ὁμοίωση Θεοῦ.

................

 

 

Add comment
  • No comments found

Σήμερα στο Αντίφωνο

Δεν βρέθηκε ροή.

SFbBox by psdtohtmlcenter.com